Minskning i avdrag för naprapat efter hemstädning

Minskning i avdrag för naprapat efter hemstädning

Innan så har folk haft rätten att dra av så mycket som 50 000 kronor i rut-avdrag per person och år men det har man sedan det blev år 2016 ändrat på. Från den 1:a Januari så ändrade man till 25 000 kronor per person och år för hushållsnära tjänster så som hemstädning. Trots dessa så ser man ingen minskning i efterfrågan på hushållsnära tjänster.

Undantag för äldre
För de äldre i samhället så valde man att ha kvar de 50 000 per person och år att göra avdrag för på grund av att de har mer behov av avdraget då det kommer till fysiska prestationer. Dock har inte många äldre ändå råd med dessa tjänster så som hemstädning på grund av de låga pensionerna äldre står med idagens samhälle.

Inga fallande siffror
Trots att man har sänkt avdraget med så mycket som 50% så har man ändå inte sett att sifforna på de som valt att anlita hemstädning har sänkts. Förmodligen är det för att de flesta inte använder tjänsterna på över 25 000 per person och år.

Det är mycket konkurrens på marknaden bland företag som erbjuder hemstädning och man ser att de tar så lite som 180 kronor per timme efter det att RUT har dragits. Det är ett pris som många inte går runt på idag men det är dessa priser för naprapat de tyvärr måste rätta sig efter då folk väljer de priser som är absolut lägst inom hemstädning.

Om en familj vill ha hemstädning ungefär 2 timmar på en hel vecka vilket är lagom för att få sig en storstädning varje vecka och kör på det schemat hela året så blir den summan sedan 37 000 kronor vilket är långt under 50 000 som två vuxna i en familj är berättigade till. Man ser här att det finns mycket mer pengar att göra avdrag på för inte bara mer hemstädning utan andra tjänster som kan behövas runt och i fastigheten också.

Det är en stor marknad på hemstädning och andra hushållsnära tjänster och vi har kommit in i ett samhälle där det är inne att ta hjälp med sådant idag. Dock ser man en skillnad på attityd på de som utför hemstädning till skillnad från andra hushållsnära tjänster. Vissa skäms för att anlita hemstädning medan andra ser det som en stor tacksamhet att hinna med annat. Kraven för de som utför hemstädning är stora och ofta förekommer det konflikter men trots det så ökar efterfrågan mer och mer på hemstädning.