Takbesiktning – en värdefull investering

Takbesiktning – en värdefull investering

Oavsett årstiden innebär det nordiska klimatet en hel del hårda påfrestningar på de svenska husens alla tak. Möjligen har du nyligen köpt, eller kanske ska du köpa ett hus eller fastighet? Vet du att taket är en av de viktigaste punkterna att se över? Eller var det 20-30 år sedan taket lades senast på huset? Stundtals kan det vara lättja som låter tiden passera utan att riktigt få ett grepp om takets skick. Låt det inte gå för länge, det kan bli dyrt om taket börjar läcka in. Även små mängder vatten kan få konsekvenser över tiden. Det finns duktiga specialiserade takföretag som kan göra besiktningar av tak gratis och även upprätta eventuella åtgärdsplaner för taket samt offerter på vad en hel takomläggning skulle kosta.

Taket läcker – kan bli dyrt

Oupptäckta läckande tak kan om det fortgår under en längre tid komma till det stadiet att både takstolar, innertak och råspont blivit fuktskadat, ävenm vid vattenläcka badrum. Det är alltid mest ekonomiskt att agera i ett tidigt skede, Vänta aldrig för länge, bestäm dig tidigt för en takbesiktning och ta ett beslut gällande renovering alternativt omläggning av taket. Ett hus har två utsatta punkter som alltid bör ses över taket och grunden. Utan besiktningar av dessa riskerar huset att snabbt förfalla med kostsamma renoveringar.

Tänka på detta vid takbyte

Inled ett takbyte med att kontrollera lutningen på taket, detta för att säkerställa att rätt takmaterial passar för bytet. Tak kan vara gjorda av t.ex. plåt, tegel eller betongplattor. Materialen i sig har både fördelar och nackdelar gällande vikt, underhåll och livslängd. Kontrollera även vilka eventuella byggregler som gäller – detta vet företagen som utför och tillhandahåller takbesiktningar.

Kontrollera hängrännorna samtidigt

Ett nytt tak med gamla hängrännor gör ingen glad, försök istället byta ut dessa samtidigt i takbytet. Försöker man byta hängrännorna i efterhand när ett nytt tak redan är lagt är risken överhängande att något av takets nedre delar kan skadas, lätt att spräcka en tegelpanna eller repa en plåt när gamla hängrännor kärvar och ska brytas loss. Är i regel mycket enklare att faktiskt fixa hängrännorna i samma veva som taket läggs om. När det kommer till takomläggningar och takbesiktningar är det riktigt illa att vara dumsnålhttps://www.dumsnal.se/. På lång sikt kan ett takbyte och utbyte av gamla hängrännor vara en lönsam investering. Tänk även på att få all dokumentation om vad som görs gällande takbesiktning och omläggning. Detta kan vara bra att ha tillhands vid en eventuell framtida husförsäljning.

Gör en egenhändig takbesiktning

Gör det som en god vana att besikta taket själv, följ gärna årstiderna och var även uppmärksam på att löv och annan vegetation kan leda till vattenansamlingar i hängrännor och runt vindskupor. Eventuella brister och fel kan säkert även åtgärdas på egen hand, ligger en tegelpanna snett? Har plåten börjat rosta? Eller behöver något målas om? Mycket kan du hålla ordning på själv. Men ser du att behovet av en större takbesiktning finns, vänta aldrig för länge med en sådan.